Välkommen

Advokatbyrån Jessica Sandberg AB är en byrå med särskild inriktning inom vårdnad, brottmål och uppdrag som målsägandebiträde för brottsoffer samt internationella barnbortförandeärenden.

Vi förenar kompetens med omsorg och engagemang för varje enskild klient. För oss är samtliga klienter och deras ärenden lika viktiga. Advokat Jessica Sandberg har långt gående erfarenhet att företräda klienter som hamnat i svåra familjerättsliga tvister och hjälpt brottsoffer i svåra mål.

Advokatbyrån Jessica Sandberg grundades år 2010 och har sitt säte i Stockholm men tar sig an ärenden i hela Sverige och bistår även klienter globalt. Referenser och press hittar du här.


DISCLAIMER
Material som publiceras på denna hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell rådgivning. Det finns risk för att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Otillåtet användande av material på hemsidan sker på användarens egen risk. Advokatfirman Jessica Sandberg AB ansvarar inte för innehållet på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida. Material som publiceras på denna hemsida tillhör advokatfirman. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är förbjuden.

sv_SE