Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att viss egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Ett äktenskapsförord uppställer vissa formkrav för att de ska vara gällande och de ska också registreras på särskilt sätt för att uppnå giltighet.

Advokat Jessica Sandberg har företrätt många klienter både svenska och utländska att upprätta äktenskapsförord som ska äga giltighet i Sverige men även i andra länder. Advokatbyrån har ett brett kontaktnät med internationella advokatkollegor som kan behöva bistå för att säkerställa att ett svenskt äktenskapsförord även ska kunna äga giltighet i andra länder.

För det fall du vill att din egendom ska kvarbli på visst sätt vid en eventuell äktenskapsskillnad eller samboupplösning är det viktigt att du anlitar en Advokat som bistår dig. På samma sätt är det viktigt att du som är ombedd att underteckna ett äktenskapsförord eller ett samboavtal anlitar egen advokat som tillvaratar dina rättigheter i samband med upprättande och undertecknande av ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

sv_SE