Vårdnad-Boende-Umgänge

I samband med en separation mellan föräldrar som har gemensamma barn uppkommer oftast diskussioner om vem som barnet skall bo med, hur den andre föräldern skall ha umgänge med barnet eller om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Även frågor om underhåll till barnet kan aktualiseras. Advokat Jessica Sandberg har lång och gedigen erfarenhet av dessa ärenden och har bistått föräldrar i svåra vårdnads- och umgängestvister. Advokatbyrån månar om att Dina och Ditt barns rättigheter tillvaratas och att barnets bästa är i fokus. Vi bistår föräldrar att dels upprätta avtal på advokatbyrån om barnet eller om föräldrarna ej kan komma överens att företräda en förälder vid tvist om barnet vid domstol.

Advokat Jessica Sandberg har även lång erfarenhet av att företräda föräldrar i dessa ärenden med internationell koppling där exempelvis en förälder kan bo utomlands och barnet kan ha anknytning till andra länder. Hon bistår bla klienter i internationella vårdnadstvister i USA.

I tvister om barn är det viktigt att man så snart som möjligt söker ett juridiskt biträde som kan vägleda föräldern hur man bäst ska gå tillväga för att uppnå en så bra lösning som möjligt för föräldern och barnet.


sv_SE