Arvsrätt

Dödsfall och arv

När någon i familjen avlider måste ett arvskifte ske. Advokatbyrån bistår med att upprätta bouppteckningar och andra nödvändiga handlingar som kan aktualiseras. Inte sällan uppstår tvister mellan bla bröstarvingar och särkullbarn efter en avliden förälder och då kan det bli aktuellt att en boutredningsman förvaltar och skiftar boet. Advokatbyrån bistår i alla arvstvister och Advokat Jessica Sandberg har även många ärenden av internationellt slag där exempelvis en svensk medborgare avlider utomlands och tillgångar kan finnas i andra länder som är föremål för det svenska arvsskiftet.

Testamente

För att minimera framtida tvister vid sin bortgång är det lämpligt att upprätta ett testamente som redogör för hur du önskar att dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång. Ett testamente uppställer flera formkrav och det är därför viktigt att man anlitar en advokat för att bistå med upprättande av ett testamente. Advokat Jessica Sandberg har bistått många klienter, både svenska och utländska personer, med att upprätta testamenten som ska gälla i både Sverige och utomlands. I samband med att nya EU rättsliga regler trätt i kraft är det särskilt viktigt ifall du bor helt eller delvis utanför Sverige att upprätta ett testamente.

sv_SE