Rättsskydd/Rättshjälp

Huvudregeln är att du har rätt att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en familjerättslig tvist.

Rättskydd
Advokatbyrån bistår med att ansöka om att du ska få utnyttja ditt rättsskydd i din hemförsäkring. Du kommer själv att få erlägga en självrisk och vad den uppgår till beror på vilket försäkringsbolag du har. Detta kommer advokatbyrån att gå igenom med dig ifall du beviljas rättskydd.

Rättshjälp
Om du inte kan få rättsskydd kan du istället vara berättigad till rättshjälp. Advokatbyrån hjälper dig i så fall att ansöka om du ska få erhålla rättshjälp. För de fall du beviljas rättshjälp så står staten istället för större delen av dina ombudskostnader. Kostnaderna täcks då av staten och du betalar endast en rättshjälpsavgift på 2–40 %. Avgiftens storlek beror på din ekonomi.

För de fall du inte skulle omfattas av rättskydd, rättshjälp eller annan statlig ersättning så talar advokatbyrån om vilket timarvode du ska betala för ditt ärende. Den totala kostnaden beror sedan på hur många arbetstimmar ditt ärende kräver.

Biträde i brottmål
Om Advokat Jessica Sandberg har förordnats som målsägandebiträde för dig så står staten för dina kostnader för din hjälp i rättsprocessen.

Läs mer om rättshälp på Domstolsverkets hemsida.

sv_SE