Äktenskapsskillnad och samboupplösning

Bodelning efter äktenskapsskillnad och samboupplösning

Om du eller din maka/make vill upplösa ert äktenskap så uppstår flera frågor som måste lösas. Har ni gemensamma barn så måste denna fråga lösas när ni inte längre kommer att bo tillsammans. En av makarna kan också önska att ensam bo kvar i den gemensamma bostaden under en övergångstid. Efter en äktenskapsskillnad ska också ert gemensamma bo lösas upp och en bodelning genomföras. Även frågor om underhållsbidrag till en maka/make kan uppstå eller med anledning av att äktenskapet skall upplösas.

Även vid samboförhållandes upplösning så aktualiseras frågor om den gemensamma bostaden, en sambobodelning skall genomföras och tvister kan uppstå om gemensamma barn och om den gemensamma bostaden. Det är skillnad på en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och en bodelning efter en samboseparation.

Advokatbyrån bistår i alla frågor som har samband med en äktenskapsskillnad eller en samboupplösning och tillvaratar dina rättigheter och stödjer dig genom processen.


sv_SE