Målsägandebiträde

Om du har utsatts för brott eller på annat sätt drabbats av skada med anledning av ett brott har du som regel rätt till ett målsägandebiträde som tillvaratar dina intressen under rättsprocessen och även tillvaratar dina rättigheter till skadestånd med anledning av brottet. Det är oftast mycket betungande för ett brottsoffer att genomgå en rättsprocess med anledning av det brott som man blivit drabbad av. Advokatbyrån har stor erfarenhet av svåra brottsprocesser och hjälper och stöttar målsägande under hela processen och tillförsäkrar att målsägandes rättigheter tillvaratas och säkerställer att processen ska bli så skonsam som möjligt för brottsoffret. En viktig del i processen är att du som målsägande ska få ersättning för dina skador och även få skadestånd för det brott som du har blivit utsatt för.

Du som har drabbats av skada med anledning av ett brott kan också ha rätt att få ersättning från olika försäkringar. Advokatbyrån bistår även dig med hjälp att begära ersättning från de försäkringsbolag som kan vara aktuella.

Advokat Jessica Sandberg anlitas kontinuerligt som målsägandebiträde för brottsoffer och har bla bistått brottsoffer i mordrättegångar, vid våld- och sexualbrott och företrätt barn som blivit utsatta för brott på olika sätt. Som målsägande har du rätt att välja vilken advokat som du vill ska företräda dig som ditt målsägandebiträde.

Brottsoffer utomlands

Advokatbyrån företräder även brottsoffer som blivit utsatta för brott utomlands. Svenska brottsoffer har rätt att få rättshjälp i Sverige och med hjälp av en advokat till att anlita platsombud utomlands. Vi kan hjälpa till med detta och vi bistår och stödjer dig som blivit utsatt härifrån Sverige och finns med och stödjer dig i rättsprocessen i det andra landet.

Vi har ett särskilt utvecklat samarbete med kvinnojourer och advokatkollegor i Frankrike, Spanien, Belgien, Grekland, England och USA. Vi kan även ta emot dig som blivit utsatt för brott i dessa länder. Kontakta oss för mer information.


sv_SE