Advokatbyrån Jessica Sandberg AB är en byrå med inriktning inom svensk och internationell familjerätt samt brottmål. Jessica Sandberg är en av de mest erfarna advokaterna i Sverige på internationella barnbortföranden, samt specialiserad att företräda brottsoffer som målsägandebiträde.

Läs mer

Kort om oss

Vi förenar kompetens med omsorg och engagemang för varje enskild klient. För oss är samtliga klienter och deras ärenden lika viktiga. Advokat Jessica Sandberg har långt gående erfarenhet att företräda klienter som hamnat i svåra familjerättsliga tvister och hjälpt brottsoffer i svåra mål. Advokatbyrån Jessica Sandberg grundades år 2010 och har sitt säte i Stockholm men tar sig an ärenden i hela Sverige och bistår även klienter globalt.

sv_SE