About us

Advokatbyrån Jessica Sandberg AB grundades år 2010 och har sitt säte i Stockholm och kontor i Visby på Gotland men tar sig an ärenden i hela Sverige och bistår även klienter globalt. Advokatbyrån Jessica Sandberg AB rekommenderas av Global Law ExpertsMany of the cases we have undertaken have been both unique and complicated and have therefore attracted media attention.

Lawyer Jessica Sandberg has extensive experience in representing clients who have ended up in difficult family law disputes and helped victims in difficult cases.

På den här byrån pratar vi engelska, franska och spanska.
Våra inriktningar är svensk och internationell familjerätt, brottmål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.


Våra medarbetare

Jessica Sandberg
Advokat, ägare och grundare
jessica@advokatsandberg.se

Karolina Hallgren
Assistent
karolina@advokatsandberg.se

Alice Johansson
Ekonomiansvarig
ekonomi@advokatsandberg.se


Contact us

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


DISCLAIMER
Material som publiceras på denna hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte professionell rådgivning. Det finns risk för att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Otillåtet användande av material på hemsidan sker på användarens egen risk. Advokatbyrån Jessica Sandberg AB ansvarar inte för innehållet på hemsidan eller material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida. Material som publiceras på denna hemsida tillhör advokatbyrån. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av materialet på hemsidan är förbjuden.

en_GB