Criminal Cases

You can choose us as a public defender.

A public defender is appointed by the district court. If you are summoned for questioning as a suspect in a crime, you have the right to request a public defender and can choose which lawyer you want. The only condition is that the lawyer can undertake the case.

Vi åtar oss uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål. Vi gör alltid vårt yttersta för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare.

En försvarares uppdrag innebär att ”med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det handlar med andra ord om att du som klient får en rättvis behandling. Vi ser alltid till att våra klienter har med sig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör eller andra viktiga utredningsåtgärder, oavsett målets storlek. Vi har full sekretess, företräder dig och din inställning till brottet och sätter dina behov främst.

Who has the right to a public defender?

The conditions for obtaining a public defender are regulated in the Code of Judicial Procedure, Chapter 21. 3 a §. If the suspect is arrested or detained, a public defender must be appointed for him, if he so requests.

A public defender shall also be appointed on request for a person suspected of a crime, for which no lesser punishment than imprisonment for six months is provided. In addition, public defenders shall be appointed:

  • if the suspect is in need of a defender with regard to the investigation of the crime,
  • if a defender is needed in view of the fact that it is doubtful which sanction should be chosen and there is a reason
  • to impose a sanction other than a fine or conditional sentence or such sanctions jointly, or
  • if there are otherwise special reasons regarding the suspect's personal circumstances or to what the case concerns.

en_GB