Coworker

Lawyer Jessica Sandberg has extensive experience in representing clients who have ended up in difficult family law disputes and helped victims in difficult cases.

På den här byrån pratar vi engelska, franska och spanska.
Våra inriktningar är svensk och internationell familjerätt, brottmål, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Jessica Sandberg
Advokat, ägare och grundare
jessica@advokatsandberg.se

Karolina Hallgren
Assistent
karolina@advokatsandberg.se

Alice Johansson
Ekonomiansvarig
ekonomi@advokatsandberg.se

en_GB